cis golgi ne demek?

 1. Bk. Golgi kompleksi

golgi kompleksi

 1. Ökaryot hücrelerin sitoplâzmasında, zarlardan yapılmış birkaç tane iç içe yassı keseler şeklinde, toplu ya da dağınık hâlde bulunan, lipoproteinlerin ve karbohidratların sentezinde, proteinlerin paketlenmesinde, akrozom ve orta lâmel teşekkülünde görev yapan bir organel. Granüllü endoplâzmik retikulumdan kopan parçaların birleştiği yassı Golgi kesesi cis Golgi retikulum olarak, en dış bağımsız keseler cis Golgi, en iç keseler trans Golgi, ikisi arasındaki keseler medial Golgi, en içte küçük zar keselerin koptuğu yassı keseler ise trans Golgi retikulum olarak adlandırılır. Golgi cihazı, Golgi aygıtı, diktiyozom.
 2. Golgi cisimciği.
 3. Golgi aygıtı.
 4. (en)Golgi apparatus, Golgi complex, dictyosome.
 5. (en)Golgi complex.
 6. (fr)Appareil de Golgi, complexe Golgi, dictyosome

cis golgi retikulum

 1. Bk. Golgi kompleksi

cis , trans izomerisi

 1. Atom ya da grupların çift bağ etrafında (ya da halkalı sistemlerde) dönmesinin engellenmesiyle ortaya çıkan bir tür stereoizomer. Bu tür izomerlerin olabilmesi için çift bağ karbonlarının herbirinde iki farklı atom ya da grup bulunmalıdır. Çift bağ karbonlarındaki benzer grupların çift bağ düzleminin aynı tarafında olması hali cis , farklı tarafında olması hali ise trans izomeri gösterir.
 2. (en)Cis-trans isomerisation.
 3. (en)Cis-trans isom.
 4. (fr)Cis-trans isom

Türetilmiş Kelimeler (bis)

cis golgi retikulumcis , trans izomerisicis activecis isomercis izomerciscis transtesticisadcisalpinecisatlanticcici anlamında sonekci devantci hizmetici servicegolgi aparatıgolgi apparatusgolgi aygıtıgolgi bodygolgi cihazıgolgi cisimcigigolgi complexgolgi hücresigolgi kompleksigolgi korpüsküllerigolgol atan oyuncugol atmakgol çizgisigol olmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın