cis izomer ne demek?

 1. Çift bağ etrafında bulunan grupların düzlemin aynı tarafında olduğu geometrik izomer.
 2. (en)Cis isomer.
 3. (en)Cis-isomer.

cis isomer

 1. Yan izomer

cis , trans izomerisi

 1. Atom ya da grupların çift bağ etrafında (ya da halkalı sistemlerde) dönmesinin engellenmesiyle ortaya çıkan bir tür stereoizomer. Bu tür izomerlerin olabilmesi için çift bağ karbonlarının herbirinde iki farklı atom ya da grup bulunmalıdır. Çift bağ karbonlarındaki benzer grupların çift bağ düzleminin aynı tarafında olması hali cis , farklı tarafında olması hali ise trans izomeri gösterir.
 2. (en)Cis-trans isomerisation.
 3. (en)Cis-trans isom.
 4. (fr)Cis-trans isom

izomer

 1. Aynı oranlarda birleşmiş aynı elementlerden oluşan, fakat moleküllerinde atom gruplaşmaları değişik olduğu için birbirlerinden farklı özellikler gösteren (maddeler).
 2. Bk. eşiz
 3. Eşiz
 4. (Yun. isos: eş; meros: parça) Aynı çeşit ve sayıda atoma sahip fakat atomların düzenlenmesi, fiziksel ve kimyasal özellikleri farklı iki ya da daha fazla kimyasal bileşikten biri.
 5. Yapı ve özellikleri farklı olmasına rağmen, aynı temel yüzde bileşimine ve mol kütlesine sahip iki veya daha fazla kimyasal yapılardan biri. Örenğin, n-bütan CH3(CH2)2CH3 ve izobütan CH3CH8CH3)2 gibi.
 6. Aynı çeşit ve sayıda atoma sahip fakat atomların düzenlenmesi ve fiziksel özellikleri farklı iki veya daha fazla bileşik.
 7. Aynı çeşit ve sayıda atoma sahip fakat atomların düzenlenmesi, fiziksel ve kimyasal özellikleri farklı iki veya daha fazla kimyasal bileşikten biri.
 8. (en)Isomer.
 9. (en)Isomer.
 10. (en)Isom.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

cis isomercis , trans izomerisicis activecis golgicis golgi retikulumciscis transtesticisadcisalpinecisatlanticcici anlamında sonekci devantci hizmetici serviceizomerizomer ayirmaizomer nüklidlerizomerazizomeriizomerikizomerik geçisizomerik geçişizomerik kaymaizomerizasyonizomanyetik egriizomanyetik eğriizoizoaglutinasyonizoaglutininizoaglutinojenizoagresyon
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın