cis ne demek?

  1. İki baskın alelin bir kromozomda, bunların çekiniklerinin de bunun homologunda bulunduğu bağlantı durumu.
  2. Moleküllerin stereoizomerlerinde atomların geometrik olarak aynı yönde yerleşmiş bulunmaları.
  3. Golgi kompleksinin oluşma yüzü.
  4. Bu tarafta.

cis , trans izomerisi

  1. Atom ya da grupların çift bağ etrafında (ya da halkalı sistemlerde) dönmesinin engellenmesiyle ortaya çıkan bir tür stereoizomer. Bu tür izomerlerin olabilmesi için çift bağ karbonlarının herbirinde iki farklı atom ya da grup bulunmalıdır. Çift bağ karbonlarındaki benzer grupların çift bağ düzleminin aynı tarafında olması hali cis , farklı tarafında olması hali ise trans izomeri gösterir.
  2. (en)Cis-trans isomerisation.
  3. (en)Cis-trans isom.
  4. (fr)Cis-trans isom

cis active

  1. Gen kontrol dizisi

Türetilmiş Kelimeler (bis)

cis , trans izomerisicis activecis golgicis golgi retikulumcis isomercis izomercis transtesticisadcisalpinecisatlanticcici anlamında sonekci devantci hizmetici service
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın