cis transtesti ne demek?

  1. İki mutasyonun aynı gende olup olmadığını saptamak için kullanılan bir test.
  2. (en)Cis-trans test.

cis

  1. İki baskın alelin bir kromozomda, bunların çekiniklerinin de bunun homologunda bulunduğu bağlantı durumu.
  2. Moleküllerin stereoizomerlerinde atomların geometrik olarak aynı yönde yerleşmiş bulunmaları.
  3. Golgi kompleksinin oluşma yüzü.
  4. Bu tarafta.

cis , trans izomerisi

  1. Atom ya da grupların çift bağ etrafında (ya da halkalı sistemlerde) dönmesinin engellenmesiyle ortaya çıkan bir tür stereoizomer. Bu tür izomerlerin olabilmesi için çift bağ karbonlarının herbirinde iki farklı atom ya da grup bulunmalıdır. Çift bağ karbonlarındaki benzer grupların çift bağ düzleminin aynı tarafında olması hali cis , farklı tarafında olması hali ise trans izomeri gösterir.
  2. (en)Cis-trans isomerisation.
  3. (en)Cis-trans isom.
  4. (fr)Cis-trans isom

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ciscis , trans izomerisicis activecis golgicis golgi retikulumcis isomercis izomercisadcisalpinecisatlanticcici anlamında sonekci devantci hizmetici serviceTransteizmtranstemporaltranstermitranstadiyal nakiltransthoracic
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın