alacak ne demek?

 1. Bir hesap gereğince daha alınmamış olan para, mal vb. şey, matlup, verecek karşıtı.
 2. Alınması gerekli şey.
 3. Bir paranın ödenmesi, bir malın teslimi veya bir işin görülmesini karşı taraftan isteme hakkı.
 4. Bilânçonun aktifinde yer alan ve vadesi gelince kazanılacak para.
 5. (en)Claim, credit.
 6. (en)Receivable.
 7. (en)Money owed to one.
 8. (en)Debt owed to one.
 9. (en)Credit.
 10. (en)Holding.
 11. (en)Claim.
 12. (en)Chose in action.
 13. (en)Debt.
 14. (en)Adjusted trial balance.
 15. (en)Lien.
 16. (en)Money on account.
 17. (en)Receivable item.

alacak bakiyesi

 1. (en)Credit balance.

alacak geçirilen

 1. Alacağı temellük eden.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

alacak bakiyesialacak geçirilenalacak hakkıalacak hesabıalacak miktarıalacak senedialacak tutarıalacak üzerinde tutu hakkıalacak ve borçlaralacak ve verecekalacaalaca ağaçkakanalaca akikalaca aşalaca at
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın