alacak hakkı ne demek?

  1. (en)Claim.

alacak hesabı

  1. (en)Accounts receivable.

alacak bakiyesi

  1. (en)Credit balance.

hakkı

  1. Doğrulukla ilgili; hakla ve adaletle ilgili.
  2. 1. doğruluk ve insaf sahibi. 2. bir insana ait olan şey. 3. dava, iddiada hakikate uygunluk. 4. emek. 5. pay, hisse. 6. layık, münasip.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

alacak hesabıalacak bakiyesialacak geçirilenalacak miktarıalacak senedialacakalacak tutarıalacak üzerinde tutu hakkıalacak ve borçlaralacak ve verecekalacaalaca ağaçkakanalaca akikalaca aşalaca athakkıhakkı amiriyyethakkı geçmekhakkı huzurhakkı içinhakkı ihtitabhakkı itmam eden şeklı idarı tasarrufhakkı korunabilirhakkı olmakhakkı ödenmemekhakkhakk ı istinsahhakk ı müktesebhakk ı telif hukukuhakk ı telif ilm ü haberi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın