çelişik duygu ne demek?

 1. Birbirinden farklı iki duyguyu aynı anda sergileme.
 2. Bkz. ambivalans
 3. (en)Ambivalence.

ambivalans

 1. İki zıt duygu veya düşünceye sahip olma
 2. Aynı anda iki zıt düşünceyi veya duyguyu sergileme; karşıt duyguları bir arada taşıma.
 3. (en)Ambivalence

çelişik duyguları olma

 1. (en)Ambivalence.

çelişik önermeler

 1. Biri öbürünün değillemesi durumunda olan iki önerme.
 2. (en)Contradictory sentences.
 3. (fr)Énoncés contradictoires

duygu

 1. Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim.
 2. Ahlaki, estetik vb. şeyleri değerlendirme, onlara bağlanma yeteneği.
 3. Kendine özgü bir ruhsal hareket ve hareketlilik.
 4. Duyularla algılama, his.
 5. Önsezi.
 6. Duyulan, işitilen, hissedilen şey.
 7. Kimi nesne, olay veya kişilerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim, his.
 8. Belli bir uyaran karşısında genellikle güdü ve değerlerle ilişkili olarak belirip çoğu kez süreklilik ve tutarlılık gösteren, heyecandan daha zayıf bir uyarım biçimi.
 9. (en)Feeling.
 10. (en)Emotion.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

çelişik duyguları olmaçelişik önermelerçelişik yanıtçelişikçelişiklikçelişiklik ilkesiçelişiklik yasalarıçelişçelişençeliçeliğe su vermekçeliğe verilen suçelikçelik analiziduyguduygu ahlakıduygu alışverişiduygu alışverişi akımıduygu ayağıduygu dönüşümüduygu durumuduygu durumu bozukluklarıduygu düşünce alışverişiduygu karmaşasıduyganduyduy prizduyalduyanduyan kimse
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın