der ne demek?

  1. Bk. granülsüz endoplâzmik retikulum
  2. Kapı.
  3. Granülsüz endoplazmik retikulum.
  4. (en)Smooth endoplasmic reticulum.

granülsüz endoplazmik retikulum

  1. Ökaryot hücrelerin sitoplazmasında bulunan, üzerlerinde ribozom bulunmayan, genellikle küçük kesecikler biçiminde dağınık veya belli bölgelerde toplanmış görülen steroit, lipit ve karbonhidrat sentezleyen hücrelerde bol bulunan bir organel, düz endoplazmik retikulum.
  2. (en)Agranular endoplasmic reticulum.

der akap

  1. hemen; arkasından

der demez

  1. Hemen, o sırada.
  2. (en)Gerade in diesem Augenblick.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

der akapder demezder encodedder hatırder karder kenarder kodluder meyander oğlu derder spiegeldede aeratede aerationde angelis methodDe angelis yöntemi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın