belirsiz bir tarihe ertelemek ne demek?

 1. (en)Adjourn sine die.

adjourn

 1. Son vermek (oturum vs)
 2. Dağılmak, geciktirmek
 3. Geçmek (bir yere)
 4. Başka güne bırakmak
 5. Sonraya bırakmak
 6. Ertelemek, tehir etmek
 7. Oturuma son vermek
 8. Dağılmak
 9. Oturuma son verme
 10. İki celse arasındaki müddet.

belirsiz

 1. Belirli olmayan, belgisiz, gayrimuayyen
 2. Niteliği hakkında tam bir bilgi edinilemeyen, müphem
 3. Bilinmeyen, meçhul.
 4. İlk bakışta göze çarpmayan ve dikkatli bakılmadıkça görülmeyen şekil ve çizgiler. (Resim)
 5. Gayri vâzıh.
 6. (en)Indistinct.
 7. (en)Uncertain.
 8. (en)Unclear.
 9. (en)Undetermined.
 10. (en)Undefined.

belirsiz bağıntı zamiri

 1. Kim ki, her kim ki, her ne ki gibi anlamında belirsizlik bulunan zamir veya zamir deyimi.
 2. (fr)Prorom relatif indéfini

bir

 1. Sayıların ilki.
 2. Bu sayıyı gösteren 1, I rakamlarının adı.
 3. Bu sayı kadar olan.
 4. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı).
 5. Tek.
 6. Beraber.
 7. Eş, aynı, bir boyda.
 8. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek.
 9. Kuyu. (Osmanlıca'da yazılışı: bi'r)
 10. Yıldırım. Bulutdan buluta veya bulutdan yere elektrik boşanması.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

belirsizbelirsiz bağıntı zamiribelirsiz betibelirsiz betimbelirsiz bir şekildebelirsiz cinsiyetbelirsiz değerlilikbelirsiz deprem bölgesibelirsiz durumbelirsiz geçmişbelirbeliren mesajbeliren pencerebelirgebelirgibirbir abam var atarım, nerede olsam yatarımbir acı kahvenin kırk yıl hatırı vardırbir açıdabir açida ilerlebir adama kırk gün ne dersen o olurbir ağaçta gül de biter, diken debir ağaçtan okluk da çıkar, bokluk dabir ağız dolusubir ağızdanbibi eyyi halbi gayri hakkın mal edinmebi hadbi haseb il verase
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın