belirsiz değerlilik ne demek?

 1. Belli bir konu, olay yada özellik karşısında birbiriyle bağdaşmaz ya da karşıt tutumlar besleme.
 2. (en)Ambivalence.

belirsiz

 1. Belirli olmayan, belgisiz, gayrimuayyen
 2. Niteliği hakkında tam bir bilgi edinilemeyen, müphem
 3. Bilinmeyen, meçhul.
 4. İlk bakışta göze çarpmayan ve dikkatli bakılmadıkça görülmeyen şekil ve çizgiler. (Resim)
 5. Gayri vâzıh.
 6. (en)Indistinct.
 7. (en)Uncertain.
 8. (en)Unclear.
 9. (en)Undetermined.
 10. (en)Undefined.

belirsiz bağıntı zamiri

 1. Kim ki, her kim ki, her ne ki gibi anlamında belirsizlik bulunan zamir veya zamir deyimi.
 2. (fr)Prorom relatif indéfini

değerlilik

 1. Değeri olma durumu, kıymetlilik.
 2. (en)Deservingness.
 3. (en)Valuableness.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

belirsizbelirsiz bağıntı zamiribelirsiz betibelirsiz betimbelirsiz bir şekildebelirsiz bir tarihe ertelemekbelirsiz cinsiyetbelirsiz deprem bölgesibelirsiz durumbelirsiz geçmişbelirbeliren mesajbeliren pencerebelirgebelirgideğerlilikdeğerlideğerli ama işe yaramayan mülkdeğerli belgelerdeğerli eşyalardeğerli etlerdeğerlemedeğerleme bölgesideğerleme çizelgesideğerleme günüdeğerleme hakkı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın