belirsiz betim ne demek?

 1. Uzancalı ya da çıkarımcı ölçerlerde kullanılan, belirgin bir anlatımı bulunmadığı için değişik biçimlerde anlaşılmaya ve yorumlanmaya elverişli ölçek sınarı. bkz. çıkarımcı yordam, kestirimci inceleme, uzancalı yordam.
 2. (en)Ambiguous figure.

belirsiz beti

 1. Sürekli olarak bakıldığı zaman, görünende hiç bir değişiklik olmadan türlü yollarla yorumlanabilen betiler. (Örneğin: Bir merdiveni gösteren çizgiler istendiği zaman yukardan aşağıya ya da aşağıdan yukarıya bakılıyormuş izlenimini verir.)

belirsiz bağıntı zamiri

 1. Kim ki, her kim ki, her ne ki gibi anlamında belirsizlik bulunan zamir veya zamir deyimi.
 2. (fr)Prorom relatif indéfini

betim

 1. Bir şeyi, bir kimseyi, bir olay veya duyguyu betimleyen söz veya yazı, tasvir.
 2. Betimleme işi, betimleme.
 3. (Resim, Heykel) Her hangi bir şeyin resmi, heykeli.
 4. 1. bir nesnenin kendine özgü belirtilerini tam ve açık bir biçimde, söz ya da yazıyla anlatma, tasvir. 2. herhangi bir şeyin resmi ya da heykeli.
 5. Bir nesnenin kendine özgü belirtilerini tam ve açık bir biçimde, söz veya yazı ile anlatma, tasvir.
 6. Herhangi bir şeyin resmi veya heykeli.
 7. (en)Description tasvir.
 8. (fr)Image

Türetilmiş Kelimeler (bis)

belirsiz betibelirsiz bağıntı zamiribelirsiz bir şekildebelirsiz bir tarihe ertelemekbelirsiz cinsiyetbelirsizbelirsiz değerlilikbelirsiz deprem bölgesibelirsiz durumbelirsiz geçmişbelirbeliren mesajbeliren pencerebelirgebelirgibetimbetim mantığıbetimesbetimlemebetimleme mastarıbetimlemecibetimlemekbetimlemelibetimlemeli dil bilgisibetimlememekbetibeti arka etkisibeti benzi atmakbeti benzi atmışbeti benzi kaçmış
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın