bakışım ekseni ne demek?

 1. Bir kristal elemanı eşdeğerinin bulunması için, çevresinde döndürme işleminin yapılması gerekli eksen. (Bir eleman tam bir döndürme (360°) sırasında altı kez eşdeğer duruma geliyorsa böyle bir eksene, altılıbakışım ekseni; dört kez geliyorsa, dörtlübakışım ekseni; üç kez geliyorsa, üçlübakışım ekseni ve iki kez geliyorsa, ikilibakışım ekseni denir.)
 2. (en)Symmetry axis.
 3. (al)Symmetrieachse
 4. (fr)Axe de symétrie

bakışım düşüklüğü

 1. Her biri bir cümleye veya cümlenin birer kısmına getirilen iki üyeli bir bağlaç deyiminin ikinci üyesi kullanılmamak yüzünden cümlede meydana gelen düşüklük : "Hem gitmem diyorsun hem de bir taraftan hazırlık görüyorsun" diyecek yerde "hem gitmem diyorsun, ama hazırlık görmekten de geri durmuyorsun" demek gibi.
 2. (fr)Anantapodoton

bakışım düzlemi

 1. Bir kristali, oylumca iki salt eşit parçaya ayıran düzlem.
 2. Bir nesneyi bir yarısı ötekinin ayna bakışımlısı olan iki parçaya ayıran sanal düzlem.
 3. (en)Plane of symmetry.
 4. (al)Symmetrieebene
 5. (fr)Plan de symétrie

ekseni

 1. (en)Y axis

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bakışım düşüklüğübakışım düzlemibakışım özeğibakışım sayılarıbakışım varsayımıbakışımbakışımlamabakışımlıbakışımlı bağıntıbakışımlı çok işlemcilikbakışıkbakışık ayrımbakışık dekorbakışık düzenbakışıklıkekseniekseni biçimleekseni merkezden geçmeyenekseneksen alçalmasıeksen aralığıeksen başlığıeksen başlıklarıeksedraeksehekselansekselanslarıekselekekseksaeksaltasyoneksanguinasyoneksanguinat
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın