bakışım varsayımı ne demek?

 1. Tekelci rekabet piyasasında, bir firmanın fiyat değiştirmesinin etkilerinin tüm firmalara yönelik isteme yayılacağını, çok sayıda firma olması nedeniyle de bu durumun tek bir rakip firma üzerindeki etkisinin gözardı edilebilir olacağını, diğer bir deyişle her firmanın bağımsız davranacağını öngören varsayım.
 2. (en)Symmetry assumption.

bakışım

 1. İki veya daha çok şey arasında konum, biçim ve belirli bir eksene göre ölçü uygunluğu.
 2. Eksen olarak alınan bir doğrudan, benzer noktaları karşılıklı olarak aynı uzaklıkta bulunan iki benzer parçanın birbirine göre olan durumu, tenazur, simetri.
 3. Bir biçimin, bir nesnenin parçaları arasında, bir noktaya, bir çizgiye ya da bir düzleme göre tam karşılıklı olma durumu. Bir nesne ile düz ayna görüntüsübakışımlıdır.
 4. (Yun. syn: ile; metron: ölçü) Benzer yarımlara bölünebilme durumu; bir eksenin iki yanının yapı ve biçim benzerliği. Simetri.
 5. Benzer yarımlara bölünebilme hali, bir eksenin iki bölgesinin yapı ve biçim benzerliği, simetri.
 6. (en)Symmetry.
 7. (al)Symmetrie
 8. (al)Symmetrie, Spiegelgleichheit
 9. (fr)Symétrie

bakışım düşüklüğü

 1. Her biri bir cümleye veya cümlenin birer kısmına getirilen iki üyeli bir bağlaç deyiminin ikinci üyesi kullanılmamak yüzünden cümlede meydana gelen düşüklük : "Hem gitmem diyorsun hem de bir taraftan hazırlık görüyorsun" diyecek yerde "hem gitmem diyorsun, ama hazırlık görmekten de geri durmuyorsun" demek gibi.
 2. (fr)Anantapodoton

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bakışımbakışım düşüklüğübakışım düzlemibakışım eksenibakışım özeğibakışım sayılarıbakışımlamabakışımlıbakışımlı bağıntıbakışımlı çok işlemcilikbakışıkbakışık ayrımbakışık dekorbakışık düzenbakışıklıkvarsayımvarsayım kurmavarsayım niteliğindevarsayım sınamavarsayım sınayıcı araştırmavarsayılabilirvarsayılanvarsayılan alan boyutuvarsayılan ana sayfavarsayılan anahtar
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın