bakışımlı çok işlemcilik ne demek?

 1. (BÇİ)

bakışımlı

 1. Bakışımı bulunan, bakışık, simetrik, mütenazır.
 2. Belirli eksen, özek nokta ve işlemlere göre noktalarının yerleri değiştirildiğinde, görünümünü bozmayan nesne ya da işlevlerin niteliği.
 3. Noktaları belirli düzlemlere, eksenlere ya da noktalara göre yer değiştirince özdeş biçimde kalan cisimlerin ya da işlevlerin özelliği.
 4. Simetriyle ilgili olan.
 5. Simetriyle belirgin.
 6. (en)Symmetric.
 7. (en)Symmetrical simetrik.
 8. (en)Symmetrical.
 9. (al)Spiegelbildlich gleich
 10. (fr)Symétrique

bakışımlı bağıntı

 1. (…)
 2. (en)Symmetric relation.
 3. (fr)Relation symétrique

çok

 1. Sayı, nicelik, değer, güç, derece vb. bakımından büyük ve aşırı olan, az karşıtı
 2. Aşırı bir biçimde
 3. (en)Galore.
 4. (en)Great.
 5. (en)Handsome.
 6. (en)Infinite.
 7. (en)Like blazes.
 8. (en)Perfectly.
 9. (en)Power of.
 10. (en)Profu.

işlemcilik

 1. İşlemci olma durumu.
 2. Sözcük, kavram ve kuramların, gözlem ve araştırma yöntemleri yoluyle sağlanan anlamlarından başka bir anlamı olmayacağı görüşü.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bakışımlıbakışımlı bağıntıbakışımlı dağılımbakışımlı eğribakışımlı etkensel tasarımbakışımlı ışıklıkbakışımlı kıvrımbakışımlı ses imibakışımlı sınamabakışımlı topaçbakışımlamabakışımbakışım düşüklüğübakışım düzlemibakışım eksenibakışım özeğiçokçok acı biberçok acı çekmekçok acı sözçok acıkmakçok aççok aç olmakçok açılıçok adresli kodçok ağırçobançoban aldatançoban aldatan kuşuçoban aldatangillerçoban aldatanlar
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın