bakışım düzlemi ne demek?

 1. Bir kristali, oylumca iki salt eşit parçaya ayıran düzlem.
 2. Bir nesneyi bir yarısı ötekinin ayna bakışımlısı olan iki parçaya ayıran sanal düzlem.
 3. (en)Plane of symmetry.
 4. (al)Symmetrieebene
 5. (fr)Plan de symétrie

bakışım düşüklüğü

 1. Her biri bir cümleye veya cümlenin birer kısmına getirilen iki üyeli bir bağlaç deyiminin ikinci üyesi kullanılmamak yüzünden cümlede meydana gelen düşüklük : "Hem gitmem diyorsun hem de bir taraftan hazırlık görüyorsun" diyecek yerde "hem gitmem diyorsun, ama hazırlık görmekten de geri durmuyorsun" demek gibi.
 2. (fr)Anantapodoton

bakışım

 1. İki veya daha çok şey arasında konum, biçim ve belirli bir eksene göre ölçü uygunluğu.
 2. Eksen olarak alınan bir doğrudan, benzer noktaları karşılıklı olarak aynı uzaklıkta bulunan iki benzer parçanın birbirine göre olan durumu, tenazur, simetri.
 3. Bir biçimin, bir nesnenin parçaları arasında, bir noktaya, bir çizgiye ya da bir düzleme göre tam karşılıklı olma durumu. Bir nesne ile düz ayna görüntüsübakışımlıdır.
 4. (Yun. syn: ile; metron: ölçü) Benzer yarımlara bölünebilme durumu; bir eksenin iki yanının yapı ve biçim benzerliği. Simetri.
 5. Benzer yarımlara bölünebilme hali, bir eksenin iki bölgesinin yapı ve biçim benzerliği, simetri.
 6. (en)Symmetry.
 7. (al)Symmetrie
 8. (al)Symmetrie, Spiegelgleichheit
 9. (fr)Symétrie

düzlemi

 1. (en)H plane

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bakışım düşüklüğübakışımbakışım eksenibakışım özeğibakışım sayılarıbakışım varsayımıbakışımlamabakışımlıbakışımlı bağıntıbakışımlı çok işlemcilikbakışıkbakışık ayrımbakışık dekorbakışık düzenbakışıklıkdüzlemidüzlemi dirseğidüzlemdüzlem demetinin merkezidüzlem disi titresimdüzlem geometridüzlem geometrisidüzlek yapıdüzdüz açınıkdüz akımdüz akıma çevirmekdüz akıntı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın