bakışımlama ne demek?

 1. Bakışımı olmayan matematiksel nesne ya da işlevleri, kimi işler uygulayarak bakışımlı duruya getirme.
 2. (en)Symmetrization.
 3. (fr)Symétrisation

bakışımlı

 1. Bakışımı bulunan, bakışık, simetrik, mütenazır.
 2. Belirli eksen, özek nokta ve işlemlere göre noktalarının yerleri değiştirildiğinde, görünümünü bozmayan nesne ya da işlevlerin niteliği.
 3. Noktaları belirli düzlemlere, eksenlere ya da noktalara göre yer değiştirince özdeş biçimde kalan cisimlerin ya da işlevlerin özelliği.
 4. Simetriyle ilgili olan.
 5. Simetriyle belirgin.
 6. (en)Symmetric.
 7. (en)Symmetrical simetrik.
 8. (en)Symmetrical.
 9. (al)Spiegelbildlich gleich
 10. (fr)Symétrique

bakışımlı bağıntı

 1. (…)
 2. (en)Symmetric relation.
 3. (fr)Relation symétrique

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bakışımlıbakışımlı bağıntıbakışımlı çok işlemcilikbakışımlı dağılımbakışımlı eğribakışımbakışım düşüklüğübakışım düzlemibakışım eksenibakışım özeği
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın