bakışık düzen ne demek?

 1. Simetrili. Her yandan, göze dengeli görünen; bir eksene iki yanda da eşit olan düzen.
 2. (en)Symmetrocal.
 3. (fr)Symétrique

bakışık dekor

 1. Bir eksene göre, iki yanı da göze eşit görünen dekor.
 2. (en)Symmetrical setting.
 3. (fr)Décor symétrique

bakışık ayrım

 1. (…)
 2. (en)Symmetric difference.
 3. (fr)Différence symétrique

düzen

 1. Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem
 2. Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması.
 3. Yerleştirme, tertip.
 4. Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim.
 5. Dolap, hile
 6. Müzik aletlerinde ses ayarı, akort.
 7. Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri.
 8. Alet edevat takımı.
 9. (en)Order.
 10. (en)Regularity.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bakışık dekorbakışık ayrımbakışıkbakışıklıkbakışıksızbakışıksız dekorbakışbakış açısıbakış açısı yakalabakış atmakbakış boşluğudüzendüzen açıklamasıdüzen akçesidüzen bağıdüzen etkisidüzen kurmakdüzen menüsüdüzen öncesi günlemeçli çekdüzen penceresidüzen tekerdüzedüze çıkmakdüze inmekdüzebandüzeç
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın