eksen alçalması ne demek?

 1. Bir kemer ekseninin alçalmış olan kesimleri.
 2. (en)Axiale depression.
 3. (al)Axiale Depression
 4. (fr)Enfoncement d'axe

eksen

 1. Bir cismi iki eşit parçaya bölen çizgi, mihver
 2. Üzerinde bir pozitif yön varsayılan sonsuz doğru.
 3. Araba dingili.
 4. Üzerinde bir yön belirlenmiş doğru.
 5. Çizgi
 6. Bir cismin parçalarının çevresinde, bakışımlı olarak düzenlediği sanal bir doğru.
 7. İkinci omur
 8. (en)Axial.
 9. (en)Pivotal.
 10. (en)Axis.

eksen aralığı

 1. Yan yana iki hattın veya dingilin eksenleri arasındaki mesafe.

alçalma

 1. Düşkünlük, zül.
 2. Toprağın çöküp oturması.
 3. Gelgitte denizin alçalması, cezir.
 4. Alçalmak işi, inme.
 5. Bayağılaşma, kendini küçük düşürme.
 6. Yerkabuğunun genişçe bir bölümünün, içgüçlerin etkisiyle asal durumunu yitirerek çanaklaşma, tekneleşme vb. yeni bir biçim kazanması.
 7. (en)Stoop.
 8. (en)Down-warping.
 9. (en)Going down.
 10. (en)Losing altitude.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ekseneksen aralığıeksen başlığıeksen başlıklarıeksen çevresinde döneneksen çevresinde dönmekeksen dalımıeksen devletlerieksen dışıeksen dönüşüeksedraeksehekselansekselanslarıekselekalçalmaalçalma yolualçalmakalçalmamakalçalmış deniz
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın