bahtı bağlı olmak ne demek?

 1. Talihi kapalı olmak
 2. Kız için evlenecek istekli çıkmamak.

bahtı

 1. 1. bahtla, kaderle ilgili. 2. kimi divan şairlerinin ortak mahlası.

bahtı açık

 1. İşleri hep yolunda giden şanslı kimse
 2. Bahtlı
 3. Talihli (kimse).
 4. (en)Fortunate.

bağlı

 1. Bir bağ ile tutturulmuş olan
 2. Gerçekleşmesi bir şartı gerektiren, vabeste
 3. Sınırlanmış, sınırlı.
 4. Kapatılmış olan, kapalı.
 5. Bir kuruluşun yetkisi altında bulunan.
 6. Sadık
 7. Bir kimseye, bir düşünceye, bir hatıraya saygı, aşk vb. duygularla bağlanan, tutkun.
 8. Halk inanışına göre, büyü etkisiyle cinsel güçten yoksun edilmiş (erkek).
 9. Mülzem.
 10. İki parçanın, aracın vb. birbirine eklenmiş olma durumu.

olmak

 1. Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak
 2. Gerçekleşmek veya yapılmak.
 3. Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak
 4. Bir şeyi elde etmek, edinmek
 5. Bir durumdan başka bir duruma geçmek.
 6. Herhangi bir durumda bulunmak.
 7. Uygun düşmek, yerinde görülmek.
 8. Yetişmek, olgunlaşmak.
 9. (en)Happen.
 10. (en)Become.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bahtıbahtı açıkbahtı açık olmakbahtı açılmakbahtı bıdadbahtı karabahtı kara olmakbahtıgülbahtına küsmekbahtınurbahtbaht işibaht metnibaht olmayınca başta, ne kuruda biter ne yaştabaht textbağlıbağlı altyordambağlı aranımbağlı balonbağlı blok dizaynıbağlı bölük tasarımıbağlı bulgu belgesibağlı cümlebağlı cümlelerbağlı değişkenbağlabağlaçbağlaç asıntısıbağlaç deyimibağlaç görevi gören kip
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın