bağlı cümleler ne demek?

 1. Ve, veya, ama, da, fakat, halbuki, lâkin, meğer vb. bağlaçlardan biri ile birbirine bağlanmış olan ve aralarındaki anlam ilişkisi de bu bağlaçlar ile sağlanan bağımsız cümlelerden oluşmuş cümleler; Henüz bu yaşta, zavallı çocuk gönül çekmek nedir bir büyük adam gibi biliyor ve bir büyük adam gibi yarasının acısını kimseye sır vermeyerek taşıyor (Y. K. Karaosmanoğlu, Kiralık Konak, s. 73). Gülüyordu ama hisli hisli… bir devle güreşmiş de yenmiş gibi (T. Buğra, Yağmur Beklerken, s. 97). Ben, ne âlimim, ne de bir siyaset adamıyım, dedi, sadece bir iptidai hocasıyım (R. N. Güntekin, Yeşil Gece, s. 65). Doktor kendisiyle konuşmak isteyenlerin bulunduğunu anlamıştı: Fakat bunları görmemezlikten geldi (T. Buğra, Küçük Ağa, s. 127). Bu kitapta harbe, mümkün olduğu kadar az yer vermeye çalışacağım, Çünkü harbin hikâyesi, çağdaş insan için artık ilgi çekici olmaktan çıkmıştır (Ş. S. Aydemir, Suyu Arayan Adam, s. 93). Hoca Efendi hâlâ reis beyin gözlerine bakıyordu; fakat bu bakışlar neler duyup düşündüğünü belli etmiyor, olsa olsa durgun ve dalgın görünüyorlardı (T. Buğra, Küçük Ağa, s. 223). Diyeceğim şu ki siz şimdi şükredin hâlinize (S. Çokum, Ağustos Başağı, s. 114). Zannetmeyin ki bu savaşa yeni başlıyoruz (S. Çokum, Ağustos Başağı, s. 3). Adam etrafına bakındı. Ne gelen vardı ne de bir ses duyuyordu vb.

bağlı cümle

 1. (en)Compound sentence.

bağlı

 1. Bir bağ ile tutturulmuş olan
 2. Gerçekleşmesi bir şartı gerektiren, vabeste
 3. Sınırlanmış, sınırlı.
 4. Kapatılmış olan, kapalı.
 5. Bir kuruluşun yetkisi altında bulunan.
 6. Sadık
 7. Bir kimseye, bir düşünceye, bir hatıraya saygı, aşk vb. duygularla bağlanan, tutkun.
 8. Halk inanışına göre, büyü etkisiyle cinsel güçten yoksun edilmiş (erkek).
 9. Mülzem.
 10. İki parçanın, aracın vb. birbirine eklenmiş olma durumu.

cümleler

 1. (en)Sentences

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bağlı cümlebağlıbağlı altyordambağlı aranımbağlı balonbağlı blok dizaynıbağlı bölük tasarımıbağlı bulgu belgesibağlı değişkenbağlı değişken değişmesibağlabağlaçbağlaç asıntısıbağlaç deyimibağlaç görevi gören kipcümlelercümleler nazariyesicümlecümle alemcümle başı bağlaçlarıcümle bilgisicümle dışı ögeler
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın