bağlı değişken ne demek?

 1. Bir f işlevinde x bağımsız değişkenine bağlı olan y = f (x) değişkeni, Anlamdaş. izgen.
 2. Bir düzgün deyimde en az bir bağlı geçişi olan değişken.
 3. (en)Bound variable.
 4. (fr)Variable liée

bağlı değişken değişmesi

 1. (…)
 2. (en)Relettering of a bound variable, alphabetic variance.
 3. (fr)Changement d'une variable liée

bağlı değişken geçişi

 1. (…)
 2. (en)Bound occurrence of a variable.
 3. (fr)Mention liée d'une variable

değişken

 1. Değişme özelliği gösteren, çok değişen, değişebilir, kararsız, değişici, mütehavvil
 2. Değişik sayı değerleri alabilen nicelik.
 3. Bir fonksiyonel ilişkide değişik değerler alabilen nicelikler. krş. açıklayıcıdeğişken, bağımlıdeğişken.
 4. Bir kümenin, bir dizi değerler alabilendeğişken niceliği.
 5. Örneğe ait bir veri seti için herhangi bir değeri taşıyabilen nicel değer.
 6. Her birey için sabit, belli bir değer.
 7. Karakter veya faktör yerine genel anlamda kullanılan bir terim.
 8. Bir evreni temsil eden deneklerin değişebilen özelliği.
 9. Nicelik ve ölçülebilir nitelik bakımından değişiklik gösteren gözlem.
 10. Değişik değerler alabilen (nicelik).

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bağlı değişken değişmesibağlı değişken geçişibağlıbağlı altyordambağlı aranımbağlı balonbağlı blok dizaynıbağlı bölük tasarımıbağlı bulgu belgesibağlı cümlebağlı cümlelerbağlabağlaçbağlaç asıntısıbağlaç deyimibağlaç görevi gören kipdeğişkendeğişken akımdeğişken antijen tipideğişken aşınma payıdeğişken ayna sazancıkdeğişken bağlama im simgesideğişken bağlama imideğişken bağlayıcısıdeğişken biçimdedeğişken cinslideğişkedeğişke bileşenleri örnekbiçimideğişke çözümlemesideğişke oran sınamasıdeğişke oranı dağılımı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın