bağlı bölük tasarımı ne demek?

 1. (Deneysel tasarım) Gereksinilen yineleme sayısını azaltmak, amacıyla kullanılan bir tür eksik bölük tasarımı.
 2. (en)Linked block design.

bağlı

 1. Bir bağ ile tutturulmuş olan
 2. Gerçekleşmesi bir şartı gerektiren, vabeste
 3. Sınırlanmış, sınırlı.
 4. Kapatılmış olan, kapalı.
 5. Bir kuruluşun yetkisi altında bulunan.
 6. Sadık
 7. Bir kimseye, bir düşünceye, bir hatıraya saygı, aşk vb. duygularla bağlanan, tutkun.
 8. Halk inanışına göre, büyü etkisiyle cinsel güçten yoksun edilmiş (erkek).
 9. Mülzem.
 10. İki parçanın, aracın vb. birbirine eklenmiş olma durumu.

bağlı altyordam

 1. (en)Linked subroutine.

bölük

 1. Bir bütünden ayrılmış olan parça, kısım
 2. Saç örgüsü.
 3. Hizip.
 4. Takımlardan oluşan, üçü veya dördü bir tabur oluşturan ve öbür birliklerin temeli sayılan birlik
 5. On kuralına göre yazılan bir tam sayının, sağdan sola doğru üçer üçer ayrılan basamaklarından her bir üçlü takımı.
 6. (Deneysel tasarım) Deney tasarımında işlem ya da gözlem altındaki olabildiğince türdeş öğeler topluluğu.
 7. (en)Maniple.
 8. (en)Troop.
 9. (en)Squad.
 10. (en)Company.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bağlıbağlı altyordambağlı aranımbağlı balonbağlı blok dizaynıbağlı bulgu belgesibağlı cümlebağlı cümlelerbağlı değişkenbağlı değişken değişmesibağlabağlaçbağlaç asıntısıbağlaç deyimibağlaç görevi gören kipbölükbölük bölükbölük halkıbölük pörçükbölük pörçük parçalarbölükat ı erbaabölükbaşıbölübölü çizgisibölü imibölücübölücü kemerböldürmeböldürmekböleböleçbölek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın