eksen devletleri ne demek?

 1. II. dünya savaşından önce aralarında bir bağlaşma yapan Almanya, Japonya ve İtalya devletleri.
 2. (en)Axis powers.
 3. (fr)Puissance d'axe

eksen

 1. Bir cismi iki eşit parçaya bölen çizgi, mihver
 2. Üzerinde bir pozitif yön varsayılan sonsuz doğru.
 3. Araba dingili.
 4. Üzerinde bir yön belirlenmiş doğru.
 5. Çizgi
 6. Bir cismin parçalarının çevresinde, bakışımlı olarak düzenlediği sanal bir doğru.
 7. İkinci omur
 8. (en)Axial.
 9. (en)Pivotal.
 10. (en)Axis.

eksen alçalması

 1. Bir kemer ekseninin alçalmış olan kesimleri.
 2. (en)Axiale depression.
 3. (al)Axiale Depression
 4. (fr)Enfoncement d'axe

devlet

 1. Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık.
 2. Devletin yönetim organları
 3. Büyüklük, mevki.
 4. Mutluluk.
 5. Talih.
 6. Sınırları belirli bir yurt ve türe düzeni içinde, ülküdeş insanların topluca ve kamu yararını sağlamak amacıyle örgütlenerek kurdukları ve benzeri topluluklarca bağımsız ve siyasal kişiliği tanınmış birlik.
 7. Bir hükumet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk.
 8. Toprak bütünlüğü ve siyasal örgütü olan bir ulusun oluşturduğu hukuksal varlık.
 9. Büyük aşama, orun, mevki.
 10. Büyük mutluluk.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ekseneksen alçalmasıeksen aralığıeksen başlığıeksen başlıklarıeksen çevresinde döneneksen çevresinde dönmekeksen dalımıeksen dışıeksen dönüşüeksedraeksehekselansekselanslarıekselekdevletleri birleştirmekdevletler arasıdevletler birliğidevletler kanunudevletler özel hukukudevletlerarasıdevletledevletdevlet adama ayağıyla gelmezdevlet adamıdevlet adamına yakışmayandevlet adına yapılan taahhüt
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın