ölçün çevirgeci ne demek?

 1. Televizyon imlerini bir ölçünden öbürüne elektriksel ya da optik yolla çevirebilen aygıt.
 2. (en)Television standards converter, standards converter, image transfer converter.
 3. (al)Fernsehumsetzer, Bildwandler
 4. (fr)Convertisseur de standard (de norme)

ölçün çevirme

 1. Ülkeler arasındaki televizyon izlenceleri alış verişini sağlamak ya da komşu ülkelerin yayınlarını izleyebilmek amacıyla, çeşitli ülkelerde kullanılan değişik yayın ölçünlerinin birbirine uygun biçime getirilmesi işlemi.
 2. (en)Standards conversion.
 3. (al)Fernsehumsetzung
 4. (fr)Conversion de standard (de norme)

ölçün

 1. Standart.
 2. Ölçülebilir nicelikler için belirli boyutlarda seçilen bir örnek,
 3. Sayısal ya da felsefî olarak anlatılan eğitim ereği, amacı ya da ölçütü.
 4. Eğitimde ulaşılmak istenilen amaç ya da düzey.
 5. (en)Standard.
 6. (en)Criterion.
 7. (al)Bezugsnormal
 8. (fr)Standard, étalon

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ölçün çevirmeölçünölçün 8ölçün aralıkölçün boş filmölçün delikölçün duruölçün durumölçün elektrot potansiyeli dizisiölçün filmölçüölçü aletiölçü alınan çizgiölçü almakölçü balonuçevirgeçevirge integraliçevirgeççevirgen tepkileşimlikçevirgiçevirçevir kazı yanmasınçevir sesiçevir sinyaliçevireç
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın