ölçünleştirilmiş değişken ne demek?

 1. Bk. ölçünlü değer.
 2. (en)Standardised variate.

ölçünlü değer

 1. Ortalaması (…), ve ölçünlü sapması (…)olan bir X olasılıksal değişkeninin, Z = (…) bağlamı ile elde edilen dönüştürülmüş değeri. Z'nin ortalaması sıfır, değişkesi birimdir ve ölçünleştirilmiş değişken adım alır. anlamdaş z-değeri, ölçünlü olağan sapma.
 2. (en)Standard measure.

ölçünleştirilmiş ölüm oranı

 1. Yaşamsal sayım verilerinin çözümlemesinde kullanılan bir gösterge.
 2. (en)Standardised mortality ratio.

ölçünleştirim

 1. (en)Standardization.

değişken

 1. Değişme özelliği gösteren, çok değişen, değişebilir, kararsız, değişici, mütehavvil
 2. Değişik sayı değerleri alabilen nicelik.
 3. Bir fonksiyonel ilişkide değişik değerler alabilen nicelikler. krş. açıklayıcıdeğişken, bağımlıdeğişken.
 4. Bir kümenin, bir dizi değerler alabilendeğişken niceliği.
 5. Örneğe ait bir veri seti için herhangi bir değeri taşıyabilen nicel değer.
 6. Her birey için sabit, belli bir değer.
 7. Karakter veya faktör yerine genel anlamda kullanılan bir terim.
 8. Bir evreni temsil eden deneklerin değişebilen özelliği.
 9. Nicelik ve ölçülebilir nitelik bakımından değişiklik gösteren gözlem.
 10. Değişik değerler alabilen (nicelik).

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ölçünleştirilmiş ölüm oranıölçünleştirimölçünleştirmedeğişkendeğişken akımdeğişken antijen tipideğişken aşınma payıdeğişken ayna sazancıkdeğişken bağlama im simgesideğişken bağlama imideğişken bağlayıcısıdeğişken biçimdedeğişken cinslideğişkedeğişke bileşenleri örnekbiçimideğişke çözümlemesideğişke oran sınamasıdeğişke oranı dağılımı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın