ölçünlenmiş hız ne demek?

 1. Bir sayısal değişmeyi, karşılaştırmalara elverişli değere dönüştürerek dile getiren oransal hız ölçümü.
 2. (en)Standardized rate.

ölçünlenmiş gözlem

 1. Nesnel ve kesin bilgiler sağlayacak biçimde denetim araçlarıyla donatılmış gözlem.
 2. (en)Standardized observation.

ölçünleme

 1. Bir gözlem sürecinde elde edilen bilgilerin yinelenebilir ya da güvenilir olmasını sağlamak üzere gözlem aracına uygun bir biçimsellik kazandırma.
 2. (en)Standardization.

hız

 1. Çabukluk, sürat.
 2. Bir hareketten doğan güç, şiddet
 3. Çaba, güç, gayret, takat.
 4. Alınan yolun harcanan zamana oranı, sürat
 5. Bir cismin ya da bir dalganın birim zamanda aldığı yol.
 6. Bk. alıcıhızı
 7. Bk. duyarlık
 8. (I) Birim zamanda alınan yol.
 9. Demografi ve epidemiyolojide en sık kullanılan ölçümler olan, incelenen nüfusta belirli bir sürede görülen belli bir olay sayısının, bu olay bakımından risk altında bulunan nüfus dilimine bölünmesiyle elde edilen ve çoğunlukla on binde veya binde şeklinde ifade edilen ölçüt.
 10. Atılan, kalkan, sıçrayan. (Osmanlıca'da yazılışı: hîz)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ölçünlenmiş gözlemölçünlemeölçünlere uygunluğu gösteren ulusal markalarölçünleştirilmiş değişkenölçünleştirilmiş ölüm oranıhızhız almahız almakhız basıncıhız belirleyici basamakhız çalışmasıhız delisihız denetimihız derecesihız dişlisihıbahıbabhıbalehıbat
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın