ölçün ne demek?

 1. Standart.
 2. Ölçülebilir nicelikler için belirli boyutlarda seçilen bir örnek,
 3. Sayısal ya da felsefî olarak anlatılan eğitim ereği, amacı ya da ölçütü.
 4. Eğitimde ulaşılmak istenilen amaç ya da düzey.
 5. (en)Standard.
 6. (en)Criterion.
 7. (al)Bezugsnormal
 8. (fr)Standard, étalon

ölçün 8

 1. Büyük 8 mm'lik filmin ortaya çıkışından sonra tek ya da çift olarak kullanılan asıl 8 mm'lik filmi belirtmek amacıyla kullanılmaya başlanılan terim.
 2. (en)Standard 8 mm film, standard-8 (film), regular-8 (film).
 3. (al)Standard-8-mm-Film
 4. (fr)Film de 8 mm (standard)

ölçün aralık

 1. 35 mm'lik filmde 20 resimlik olan resim-ses aralığı.
 2. (en)Standard interval.
 3. (al)Standard-Bild-Ton-Versatz
 4. (fr)Décalage standard

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ölçün 8ölçün aralıkölçün boş filmölçün çevirgeciölçün çevirmeölçün delikölçün duruölçün durumölçün elektrot potansiyeli dizisiölçün filmölçüölçü aletiölçü alınan çizgiölçü almakölçü balonu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın