ölçünleme ne demek?

  1. Bir gözlem sürecinde elde edilen bilgilerin yinelenebilir ya da güvenilir olmasını sağlamak üzere gözlem aracına uygun bir biçimsellik kazandırma.
  2. (en)Standardization.

ölçünlenmiş gözlem

  1. Nesnel ve kesin bilgiler sağlayacak biçimde denetim araçlarıyla donatılmış gözlem.
  2. (en)Standardized observation.

ölçünlenmiş hız

  1. Bir sayısal değişmeyi, karşılaştırmalara elverişli değere dönüştürerek dile getiren oransal hız ölçümü.
  2. (en)Standardized rate.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ölçünlenmiş gözlemölçünlenmiş hızölçünlere uygunluğu gösteren ulusal markalarölçünleştirilmiş değişkenölçünleştirilmiş ölüm oranıölçünölçün 8ölçün aralıkölçün boş filmölçün çevirgeci
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın