asab ı basarı ne demek?

 1. Bk. görme siniri

görme siniri

 1. Beyinden ikinci kafa çifti olarak çıkıp beynin frontal lobunun altında optik kiyazma yapan ve her bir gözün retinasına uzanangörme siniri.
 2. Beynin bazal yüzünden çıkıp hem kafatası içinde hem de göz çukuru içinde seyreden ikinci çift beyin siniri, nervus optikus.Dgr.: anat. nervus opticus
 3. (en)Optic nerve.
 4. (fr)Nerve optique
 5. (la)Nervus opticus

asab ı semı

 1. Bk. işitme siniri

asab

 1. Bk. sinir
 2. Bk. aygıt sürücüsü ara birimi
 3. Sinir. Damar.
 4. Geyik, gazal. (Osmanlıca'da yazılışı: asâb)
 5. (Asab. C.) Sinirler. Damarlar. (Osmanlıca'da yazılışı: a'sâb)

ı

 1. İzolösin amino asit.
 2. Hipoksantin.
 3. İyot.
 4. İnozin.
 5. İyonik kuvvet.
 6. Elektrik akımı.
 7. İyodun simgesi.
 8. Eylemsizlik momenti.
 9. İyonik şiddet.
 10. I-, iyodür iyonunun simgesi. (II)

basarı

 1. (Basar. dan) Görüşle ilgili olan, görmeye ait. (Osmanlıca'da yazılışı: basarî)
 2. Bk. görsel

Türetilmiş Kelimeler (bis)

asab ı semıasabasabaasabatasabeasabıasabı bozuklukasabı bozulmakasabı guşasabı muharrikeasaasa derecesiasa duyarlığıasa foetidaasa ölçünleriıı bandıı bölgesiı hücrelerı sayılı cetvelı2s0 sessizı2s1 sessizıaaıağımıağım çukuru
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın