aracı etkinlik ne demek?

 1. Çoğu zaman aracı olan bir nesne ya da imin ortaya çıkmasını sağlayan ve ereğe yaklaşılmakta olduğunu bildiren etkinlik.

aracı erek

 1. Genellikle son erekten önceki ara ereklere verilen ad.

aracı

 1. Ara bulucu.
 2. Üretici ile tüketici arasında alım satım konusunda bağlantı kuran ve bundan kazanç sağlayan kimse, mutavassıt.
 3. İki şey arasında, bağlantı kuran kimse, vasıta.
 4. Hakim, yargıç.
 5. Mutavassıt, delil.
 6. İhracatçının ihracattan doğan alacaklarının büyük bir bölümünün malın yüklenmesinden hemen sonra, kalan kısmının ise para, malı alandan tahsil edildiğinde bir aracı banka tarafından ödenmesini sağlayan kredi veya yatırım tekniği.
 7. Ruhötesi deneylerinde, ruhlarla insanlar arasındaaracılık ettiğini ileri süren kişi.
 8. Bkz. mediyatör, nörotransmiter
 9. Bk. arakonakçı.
 10. Uzlaştırıcı, anlaşma sağlayan.

etkinlik

 1. Bkz. aktivite, faaliyet
 2. Etkin olma durumu, müessiriyet.
 3. Bir kişinin, bir işletmenin, bir kurumun belli bir alandaki eylemi, faaliyet, aktivite.
 4. Fiilde bulunanın, etkin olanın niteliği.
 5. Enaz çaba veya maliyet ile ençok sonuç elde etme kapasitesi. krş. iktisadietkinlik, tekniketkinlik
 6. Bir ışımetkin çekirdeğin içinde oluşan çekirdeksel bozunumların birim zamana düşen sayısı, bkz. ışımetkinlik.
 7. Bir genin ya da gen kombinasyonunun fenotipte kendini gösterme sıklığı.etkinlik, sahip olduğu genotipi, fenotipinde gösteren bireylerin populasyondaki oranıyla tanımlanır.
 8. Etkin olma durumu, bazı etkileri oluşturma yeteneği.
 9. İlaç veya zehirli maddelerin vücuda alındıktan sonra etkisini gösterme durumu, aktivite,
 10. İlaç molekülünün almaçları uyarma veya baskılama yeteneğinin bir ölçüsü.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

aracı erekaracıaracı adıaracı alış satımcasıaracı bankaaracı borçlanımıaracı değişkenaracı dilaracı karıaracı komisyonuaracaraca ataaraceaearachicarachic acidetkinliketkinlik çözümlemesietkinlik derecesietkinlik dizisietkinlik düzenlerietkinlik eğrisietkinlik gereksinmesietkinlik gidermeetkinlik göstermeyenetkinlik ilkesietkinliği zayıf piyasaetkinliğini kaldırmaketkinlemeetkinleme çözümlemesietkinleme etkin kesitietkinlemeketkinlenmiş
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın