aracı ne demek?

 1. Ara bulucu.
 2. Üretici ile tüketici arasında alım satım konusunda bağlantı kuran ve bundan kazanç sağlayan kimse, mutavassıt.
 3. İki şey arasında, bağlantı kuran kimse, vasıta.
 4. Hakim, yargıç.
 5. Mutavassıt, delil.
 6. İhracatçının ihracattan doğan alacaklarının büyük bir bölümünün malın yüklenmesinden hemen sonra, kalan kısmının ise para, malı alandan tahsil edildiğinde bir aracı banka tarafından ödenmesini sağlayan kredi veya yatırım tekniği.
 7. Ruhötesi deneylerinde, ruhlarla insanlar arasındaaracılık ettiğini ileri süren kişi.
 8. Bk. arakonakçı.
 9. Uzlaştırıcı, anlaşma sağlayan.
 10. Ara konak.
 11. Bkz. mediyatör, nörotransmiter
 12. (en)Agent.
 13. (en)İntermediate host.
 14. (en)Mediator.
 15. (en)Go-between.
 16. (en)Middleman.
 17. (en)Intercessor.
 18. (en)Intermediary.
 19. (en)In-between.
 20. (en)Interceder.
 21. (en)Intermediate.
 22. (en)Jobber.
 23. (en)Broker.
 24. (en)Negotiator.
 25. (en)Conciliator.
 26. (en)Us- weather market-maker.
 27. (en)Fixer.
 28. (en)Friendly arbitrator.
 29. (en)Go- between.
 30. (en)Go between.
 31. (en)Interagent.
 32. (en)Intermediate agent.
 33. (en)Mesne.
 34. (en)Transactor.

ara

 1. Aralık.
 2. İki şeyi birbirinden ayıran uzaklık, açıklık, aralık, boşluk, mesafe.
 3. İki olguyu, iki olayı birbirinden ayıran zaman, fasıla.
 4. Kişilerin veya toplulukların birbirine karşı olan durumu veya ilgisi
 5. Toplu bulunan nesnelerin veya kimselerin içi
 6. Bir oyunda, bir filmde dinlenme süresi, antrakt.
 7. Toplu jimnastik dizilmelerinde, sıradakilerin birbirlerinden yanlamasına olan uzaklıkları.
 8. Futbol oyununun kırk beşer dakikalık iki devresi arasında verilen on beş dakikalık dinlenme süresi.
 9. Sinemalarda gösterim başlarında ya da ortalarında verilenara.
 10. Takımların oyunarasında aldıkları birer dakikalık dinlenme ve yönelge alma süresi. Bir takım bütün bir oyun süresince ancak dörtara alabilir. Buara dakikaları oyun süresinin dışında kalır.

arakonakçı

 1. Asalağın, gelişme evreleri sırasında beslenip barındığı konakçılardan her biri.
 2. Asalağın, gelişme evreleri sırasında beslenip barındığı konakçılardan herhangi biri; aracı, arahayvan, arakonak. (İnsan köpek tenyasının ve sıtma asalağınınarakonakçısıdır. a. bkz, birinciarakonakçı, ikinciarakonakçı
 3. (en)Intermediate host.
 4. (al)Zwischenwirt
 5. (fr)Hôte intermédiaire

aracı adı

 1. (en)Agent name

aracı alış satımcası

 1. İyesi sayışımına yaptığı alışlarda alış parası ve giderleri ile aracı payı ve bunların toplamı ile adına mal aldığı kişinin sayışımını gösteren satımca.
 2. (en)Purchase invoice of broker.
 3. (fr)Facture d'achat de courtier

Türetilmiş Kelimeler (bis)

aracı adıaracı alış satımcasıaracı bankaaracı borçlanımıaracı değişkenaracı dilaracı erekaracı etkinlikaracı karıaracı komisyonuaracaraca ataaraceaearachicarachic acid
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın