anlatımbilim ne demek?

 1. Biçem yöntemlerini inceleyen yazınsal araştırma, inceleme, stilistik.

anlatım

 1. Anlatma işi.
 2. Bir duyguyu, bir düşünceyi, bir konuyu söz veya yazı ile bildirme, ifade.
 3. Bir düşünce veya duyguyu bildirmek üzere kullanılan yargılı veya yargısız sözcük ya da sözcükler dizisi.
 4. Bir sinema ya da televizyon yapıtının belli bir kavram, düşünce ya da duyguyu görüntüler ve sesler yardımıyla ortaya koymada başvurduğu yol; görüntü ve sesleri kullanırken bunların sağladığı çeşitli olanaklardan yararlanma biçimi.
 5. (en)Manner of telling.
 6. (en)Strain.
 7. (en)Verbalism.
 8. (en)Narration.
 9. (en)Exposition.
 10. (en)Expression.

anlatım aracı

 1. Bir şeyi anlatmada kullanılan simge niteliğinde bir nesne.
 2. (en)Means of expression.
 3. (fr)Moyen dé expression

Türetilmiş Kelimeler (bis)

anlatımanlatım aracıanlatım biçimianlatım bilimianlatım cimnastiği
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın