aracı banka ne demek?

 1. Kredi kullanma işlemlerinde bir başka banka adına işlemleri yapan banka.
 2. (en)Intermediary bank.

aracı borçlanımı

 1. Satılan nesne parasının alacaklısına ödenmesini aracının yüklenmesi.
 2. Mal parasının kendisine alıcı tarafından ödenmesi sağlanılmak üzere bankalarca satıcıya verilen inanca.
 3. Aracılık borçlanımı, aracılık ücreti.
 4. (en)Delcredere.
 5. (fr)Ducroire

aracı adı

 1. (en)Agent name

banka

 1. Faizle para alıp veren, kredi, iskonto, kambiyo işlemleri yapan, kasalarında para, değerli belge, eşya saklayan ve bunlardan daha başka parasal ekonomik etkinliklerde bulunan kuruluş.
 2. Bankacılık işleminin yapıldığı yer.
 3. Mevduat kabul eden, kredi açan, ulusal ve uluslararası ödemelerde aracılık, para nakli, senet iskontosu, emanet kabulü vb. hizmetleri sunan, pazarlanabilir menkul değerler gibi finansal aktifleri elinde tutan ve saymaca para yaratan finansal aracı kurum.
 4. İtl. Faizle para alıp veren, kredi, iskonto, kambiyo işlerini gören ticari kuruluş.Faiz dinimizde günahtır. Bankalar dar gelirlilerin paralarını faiz karşılığı toplar, zenginlere daha yüksek faizle verir. Bunlar dar gelirlilerin tasarruf ettikleri paralarla bir iş yeri açar, bir mal üretir ve bu malın fiatına, ödedikleri faizi de ekliyerek paranın asıl sahibine satarlar. Böylece bankada faiz karşılığı para yatıran dar gelirliler, kendi paralarıyla üretilen bu malları satın almakla kendi aldıkları faizden daha fazlasını yani zenginin bankaya ödediği faizi ödemiş olurlar. Hem bankacıyı, hem banka ile iş yapan ticaret erbabını kendi paralarıyla çalışmadan zengin etmiş, fiatlarını yükseltmesine ve dar gelirlilerin zulme uğramasına alet olmuş olurlar.İslama uygun olan; iş ortaklığıdır. İş adamı paralarını kullandığı insanları, paraları ölç--uşu--nde işine ortak yapmalı, karını da zararını da buna göre bölüşmelidir. Böyle olursa hem fiatlar yükselmez, hem de bir kısım insanlar zenginleşirken, diğerleri fakirleşmez.
 5. (en)Banking.
 6. (en)Banking house.
 7. (en)Bank.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

aracı borçlanımıaracı adıaracı alış satımcasıaracı değişkenaracı dilaracıaracı erekaracı etkinlikaracı karıaracı komisyonuaracaraca ataaraceaearachicarachic acidbankabanka adıbanka akseptansıbanka akseptasyonubanka avansıbanka binasibanka bonosubanka borçlanımıbanka cüzdanıbanka çekibankbank acceptancebank accountbank advancebank angle
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın