and also ne demek?

 1. Hem

hem

 1. Hem ... hem ... biçiminde tekrarlanarak görevdeş sözleri, cümleleri eşitlik, pekiştirme, birlikte olma veya karşıtlık anlamlarıyla bağlayan bir söz
 2. Bir kimseyi uyarmak, bir şeyi açıklamak veya anlamı güçlendirmek için "özellikle, zaten, bir de, şurası da var ki" anlamlarında kullanılan bir söz.
 3. Açıklayıcı nitelikte olan ikinci cümleyi birinciye bağlayan bir söz.
 4. ... hem ... biçiminde tekrarlanarak görevdeş sözleri, cümleleri eşitlik, pekiştirme, birlikte olma veya karşıtlık anlamlarıyla bağlayan bir söz
 5. Yunanca kan anlamına gelen ön ek.
 6. Formülü C34H33O4N4FeOH olan yapısı hematine benzeyen bir Fe(II) kompleksi. Hemoglobinin ve bazı enzimlerin bir parçası.
 7. Hemoglobin molekülünün oksijen taşıyan ve demirle porfirinden oluşan proteinsiz kısmı.
 8. Birlikte, beraber olmak manasını ifade eder.
 9. Gaile, müşkül iş.
 10. Hemoglobinin oksijen bağlayan, proteinsiz ve kana kırmızı rengi veren demirli pigmenti, heme.

and a bit

 1. Küsur

and a half

 1. Buçuk

also

 1. Da dahi, hem, hem de, yine, aynı zamanda, keza.
 2. De, da, dahi, hem, hem de, ayrıca, üstelik, keza

Türetilmiş Kelimeler (bis)

and a bitand a halfand a lot moreand b printingand b windingandand connectiveand d speedand dağlarıand gateanan abbreviated signaturean abbreviation of carabineran abbreviation of kilograman absolute mustalsoalso banalso known asalso ranalso used adjectivelyalsoyalsalsacealsaçalsanalsancak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın