alsoy ne demek?

  1. Ünlü bir soydan gelen kimse.
  2. Mutlu bir soydan gelen.
  3. Yüce, kutlu soy.
  4. Al-soy

also

  1. Da dahi, hem, hem de, yine, aynı zamanda, keza.
  2. De, da, dahi, hem, hem de, ayrıca, üstelik, keza

also ban

  1. Yasakla

Türetilmiş Kelimeler (bis)

alsoalso banalso known asalso ranalso used adjectivelyalsalsacealsaçalsanalsancak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın