also known as ne demek?

 1. Aka

aka

 1. Ağabey.
 2. Eli açık, cimri olmayan
 3. Ağa.
 4. Büyük kardeş
 5. Baba.
 6. Saygıdeğer kişi.
 7. Cömert, bilgili.
 8. Kabadayı.
 9. Akan dam.
 10. İran Türkleri "ağa" yerine kullanırlar.

also

 1. Da dahi, hem, hem de, yine, aynı zamanda, keza.
 2. De, da, dahi, hem, hem de, ayrıca, üstelik, keza

also ban

 1. Yasakla

known

 1. Tanınan
 2. Belli, bilinen

as

 1. Kakım.
 2. İskambil kâğıtlarında birli.
 3. Bir işte başta gelen (kimse veya şey).
 4. Arsenik elementinin simgesi.
 5. (∆S) Entropi değişimi.
 6. (en)Ermine.
 7. (en)Stoat.
 8. (en)Very poisonous metallic element that has three allotropic forms; arsenic and arsenic compounds are used as herbicides and insecticides and various alloys; found in arsenopyrite and orpiment and realgar.
 9. (en)United States territory on the eastern part of the island of Samoa.
 10. (en)To the same degree ; 'they were equally beautiful'; 'birds were singing and the child sang as sweetly'; 'sang as sweetly as a nightingale'; 'he is every bit as mean as she is'.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

alsoalso banalso ranalso used adjectivelyalsoyalsalsacealsaçalsanalsancakknownknown factsknown groups techniqueknown measures techniqueknown nothingknown to allknownothingknowknow howknow aboutknow allknow all the wrinklesknobknob latchknob lockknobbedknobbiness
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın