hem ne demek?

 1. Hem ... hem ... biçiminde tekrarlanarak görevdeş sözleri, cümleleri eşitlik, pekiştirme, birlikte olma veya karşıtlık anlamlarıyla bağlayan bir söz
 2. Bir kimseyi uyarmak, bir şeyi açıklamak veya anlamı güçlendirmek için "özellikle, zaten, bir de, şurası da var ki" anlamlarında kullanılan bir söz.
 3. Açıklayıcı nitelikte olan ikinci cümleyi birinciye bağlayan bir söz.
 4. ... hem ... biçiminde tekrarlanarak görevdeş sözleri, cümleleri eşitlik, pekiştirme, birlikte olma veya karşıtlık anlamlarıyla bağlayan bir söz

  Şiir üzerinde hem tecrübem fazla hem bilgim.

  O. V. Kanık
 5. Yunanca kan anlamına gelen ön ek.
 6. Formülü C34H33O4N4FeOH olan yapısı hematine benzeyen bir Fe(II) kompleksi. Hemoglobinin ve bazı enzimlerin bir parçası.
 7. Hemoglobin molekülünün oksijen taşıyan ve demirle porfirinden oluşan proteinsiz kısmı.
 8. Birlikte, beraber olmak manasını ifade eder.
 9. Gaile, müşkül iş.
 10. Hemoglobinin oksijen bağlayan, proteinsiz ve kana kırmızı rengi veren demirli pigmenti, heme.
 11. (en)Also.
 12. (en)Them An onomatopoetic word used as an expression of hesitation, doubt, etc.
 13. (en)It is often a sort of voluntary half cough, loud or subdued, and would perhaps be better expressed by hm.
 14. (en)An utterance or sound of the voice, hem or hm, often indicative of hesitation or doubt, sometimes used to call attention.
 15. (en)To make the sound expressed by the word hem; hence, to hesitate in speaking.
 16. (en)The edge or border of a garment or cloth, doubled over and sewed, to strengthen it and prevent raveling.
 17. (en)Border; edge; margin.
 18. (en)Border made on sheet-metal ware by doubling over the edge of the sheet, to stiffen it and remove the sharp edge.
 19. (en)To form a hem or border to; to fold and sew down the edge of.
 20. (en)The edge created by folding metal back on itself Metal is hemmed for safety and strength reasons.
 21. (en)Using a Whip stitch to attach the linings [Devlin, 1840].
 22. (en)Likewise.
 23. (en)And also.
 24. (en)Both.
 25. (en)Besides.
 26. (en)Even.
 27. (en)Edge of material doubled over onto itself for the purpose of safe handling or to increase edge stiffness.
 28. (en)-- Edge of material doubled over onto itself for the purpose of safe handling or to increase edge stiffness.
 29. (en)High energy milk.
 30. (en)HE Microwave.
 31. (en)Hemlock.
 32. (en)The edge created by folding metal back on itself Metal is hemmed to eliminate sharp edges and increase rigidity.
 33. (en)The edge created by folding metal back on itself.
 34. (en)Heme.
 35. Kenarını bastırmak, hımlamak
 36. (med, ming) elbise kenarı, baskı
 37. Kıvırıp kenarını bastırmak
 38. Ünlem (med, ming) Hım! (bir kimseyi uyarmak için çıkarılan ses
 39. Tereddüt veya şüphe belirten ses)
 40. (f) böyle bir ses çıkarmak
 41. Tereddüt ederek konuşmak

hem ... hem ...

 1. Birden fazla özne, tümleç veya fiili birlikte kabul etmek için, bunlardan önce yer alan kelimelerin başlarına getirilen tekrarlamalı bağlaç, ne ... ne ... karşıtı.

hem about

 1. Kuşatmak, sarmak

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hem ... hem ...hem abouthem and hawhem aroundhem dehem de nasılhem dişi hem erkekhem güldürücü hem düşündürücühem inhem kaçar hem davul çalarhehe canhe cannothe cant take a jokehe cat
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın