alsan ne demek?

  1. "San al; şanın, adın duyulsun" anlamında kullanılır.
  2. Adı, sanı, ünü bilinen.
  3. Kutlu isim sahibi.
  4. Ün alan, ünlenen.
  5. Al-san.

alsancak

  1. Al-sancak

alsace

  1. Alsas

Türetilmiş Kelimeler (bis)

alsancakalsacealsaçalsasalsas çoban köpeğials
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın