abd ölçünler enstitüsü ne demek?

 1. 1966'da Amerikan Ölçünler Birliği'nin yerini alan kuruluş.
 2. (en)USA Standards Institute.
 3. (al)"USA Standards Institute"
 4. (fr)"USA Standards Institute"

abd

 1. Sonuna Allah'ın isimleri getirilince bazı isimler meydana gelir. Abdullah, Abdurrahim, Abdulmelik gibi.
 2. Mahluk, insan, hizmetçi.
 3. Kul.
 4. Köle.
 5. Bk. köle
 6. Köle, hizmetçi, itaat edici.
 7. Kul, köle, Allah'ın kulu. (Hür'ün zıddı). "Abd kelimesi Allah'ın bazı isimleriyle birleştirilerek erkek isimleri meydana getirilir. Abdullah (Allah'ın kulu). Abdulbaki (Ebedi olan Allah'ın kulu) gibi.
 8. (en)All but degree' or 'all but dissertation' - Not a formal degree; applies to someone who has completed all the requirements for a Ph D except the dissertation Action Research A way of generating research about a social system while simultaneously attempting to change that system Action research seeks both to understand and to alter the problems generated by social systems.
 9. (en)Abductor ABS - Acrylonitrile Butadiene Stryrene AD - Arm drive ADD - Adductor ADJ - Adjustable ADPT - Adapter AH - Adjustable Height AI - Airless Insert AIO - All-In-One ALR - Articulating Legrest ALUM - Aluminum AMH - Adjustable Mounting Hardware ANO - Anodized ASB - Adjustable Sliding Back ASSM - Assembly AT - Anti-tip.
 10. (en)Prefix used in many Muslim male names in conjunction with a divine attribute of God, meaning 'servant ' Examples include Abd-Allah , Abd al-Rahman , and Abd al-Khaliq.

abd gezgin satıcı

 1. (en)Drummer

ölçün

 1. Standart.
 2. Ölçülebilir nicelikler için belirli boyutlarda seçilen bir örnek,
 3. Sayısal ya da felsefî olarak anlatılan eğitim ereği, amacı ya da ölçütü.
 4. Eğitimde ulaşılmak istenilen amaç ya da düzey.
 5. (en)Standard.
 6. (en)Criterion.
 7. (al)Bezugsnormal
 8. (fr)Standard, étalon

enstitü

 1. Bir üniversiteye bağlı veya bağımsız bir kuruluş olarak genellikle araştırma yapan ve bazı durumlarda öğretime de yer veren eğitim kurumu.
 2. Bir üniversiteye bağlı ya da bağımsız bir kuruluş olarak genellikle araştırma yapan ve kimi durumlarda öğretime de yer veren eğitim kurumu.
 3. (en)College.
 4. (en)Retreat.
 5. (en)Institute.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

abdabd gezgin satıcıabd kanada serbest ticaret anlaşmasıabd meyvalı dondurmaabd otomobilabd sarsılmakabd spor araba yanşıabd standartlar enstitüsüabd tuhafiyeabdabsabab türkiye gümrük işbirliği komitesiab agendoab ajanslarıab categoryölçünlere uygunluğu gösteren ulusal markalarölçünlemeölçünlenmiş gözlemölçünlenmiş hızölçünleştirilmiş değişkenölçünölçün 8ölçün aralıkölçün boş filmölçün çevirgeciölçüölçü aletiölçü alınan çizgiölçü almakölçü balonu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın