şansın ters dönmesi ne demek?

 1. (en)Down.

şansın açık olsun

 1. (en)Good luck!.

şansın dönmesi

 1. (en)Vicissitudes.

ters

 1. Bir şeyin içe gelen yanı, arkası
 2. Kesici bir aletin kesmeyen yanı
 3. Uygun olmayan, elverişsiz, münasebetsiz
 4. Gönül ve cesaret kırıcı, huysuz, sert
 5. Bir şeyin aksi, karşıtı.
 6. Hayvan pisliği.
 7. Gerekli olan duruma karşıt, zıt.
 8. Korku.
 9. (en)Reverse.
 10. (en)Inverted.

dönme

 1. Bkz. transseksüalizm, seksüel disfori
 2. Dönmek işi
 3. Ameliyatla cinsiyet değiştiren kimse.
 4. Biçimi değişmeyen bir şeklin ekseni çevresindeki hareketi.
 5. Başka bir dindeyken Müslüman olan, mühtedi.
 6. Bir cismin bir eksen çevresindeki devinimi.
 7. Resim eşlemesinin bozulmasından dolayı almaç görüntülüğünde resmin aşağıya ya da yukarıya doğru yavaş ya da hızlı olarak yer değiştirmesi.
 8. Bk. inversiyon
 9. Bir bağırsak halkasının kendi ekseni etrafında lümenin daralmasına neden olacak tarzda dönmesi, volvulus.
 10. (en)Apostasy.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

şansın açık olsunşansın dönmesişansına güvenenşansını denemekşansını kullanmakşansı dönmekşansı en yüksek adayşansı olmakşansı olmamakşansı yaver gitmekşansşans eserişans eseri olanşans eseri olarakşans eseri olmaktersters açıters açılarters açılı çekimters açılı planters agonistters akan koyakters akımters akım kesicisiters akımlı dağılım kromatografisiterter alıştırmakter atmater atma odasıter banyosu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın