ters akan koyak ne demek?

 1. Suları, uyumlu koyağın ters yönünde akan koyak.
 2. (en)Obsequent valley.
 3. (al)Obsequentes Tal
 4. (fr)Vallée obséguente

ters

 1. Bir şeyin içe gelen yanı, arkası
 2. Kesici bir aletin kesmeyen yanı
 3. Uygun olmayan, elverişsiz, münasebetsiz
 4. Gönül ve cesaret kırıcı, huysuz, sert
 5. Bir şeyin aksi, karşıtı.
 6. Hayvan pisliği.
 7. Gerekli olan duruma karşıt, zıt.
 8. Korku.
 9. (en)Reverse.
 10. (en)Inverted.

ters açı

 1. Birinin kenarları öbürünün kenarlarının uzantısından oluşan açılardan her biri.
 2. Bk. karşı açı
 3. (en)Opposite angle.

akan

 1. Bir yerden bir yere doğru akan, giden.
 2. Akıp gitmekte olan.
 3. Hareket eden, akan.
 4. Çeşme, pınar.
 5. Deve ayağını bağladıkları ip.
 6. (en)Flowing, running, runny, effusive.

koyak

 1. İki dağın arasında kalan büyük çukur, vadi
 2. Karalarda akarsu aşındırmasıyla oluşmuş, bir yöne doğru eğimli, uzunluğuna çukurluk.
 3. Dağlar ve kayalıklarda oluşmuş doğal çukur
 4. İçinde akarsu yataklarının bulunduğu, üç yanından kapalı, ancak ağız yanı açık, tabanı, yamaçlarıyla yerine ve eskiliğine göre türlü biçimleri olan dar, uzun yüzey.
 5. Vadi, dere. 2. Dağlar ve kayalıklar üzerindeki doğal çukurlar. 3. Dağ üzerinde otu bol olan, bitek, çukur yer. 4. Etkili, dokunaklı.
 6. 1. vadi, dere. 2. dağlar ve kayalıklar üzerindeki doğal çukurlar. 3. dağ yolu üzerindeki otluk. 4. etkili, dokunaklı.
 7. (en)Valley.
 8. (fr)Vallée

Türetilmiş Kelimeler (bis)

tersters açıters açılarters açılı çekimters açılı planters agonistters akımters akım kesicisiters akımlı dağılım kromatografisiters akıntıterter alıştırmakter atmater atma odasıter banyosuakanakan metinakan miktarakan su yosun tutmazakan sular durmakakan yıldızakanakakanayakancanakanerakaakaalaakabakabane diseaseAkabane hastalığı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın