ters açı ne demek?

 1. Birinin kenarları öbürünün kenarlarının uzantısından oluşan açılardan her biri.
 2. Bk. karşı açı
 3. (en)Opposite angle.

karşı açı

 1. Bir önceki çekimdeki alıcı açısıyla 180°lik karşıtlık gösteren açı.
 2. (en)Reverse angle.
 3. (al)Gegeneinstellung, Gegenschuss, Achsensprung
 4. (fr)Contre champ> angle opposé

ters açılar

 1. Kıyılan birbirinin uzantısı olan iki açı.
 2. (en)Opposite angles.
 3. (fr)Angles opposés par le sommet
 4. (la)Oppositus

ters açılı çekim

 1. Bk. karşı açı çekimi

açı

 1. Birbirini kesen iki yüzey veya aynı noktadan çıkan iki yarı doğru arasındaki açıklık.
 2. Görüş, bakım, yön, anlayış biçimi
 3. Birbirini kesen iki yüzey veya aynı noktadan çıkan iki yarım doğrunun oluşturduğu geometrik biçim, zaviye.
 4. Ortak bir noktadan (köşe) çıkan iki yarıdoğrunun (kıyı) oluşturduğu uzambiçim.
 5. Ortak bir noktadan çıkan iki yarıdoğrudan birinin ötekisinin üstüne çakışması için yaptığı dönmenin niceliği.
 6. Ortak bir doğrudan geçen iki yarıdüzlemin oluşturduğu uzambiçim.
 7. Ortak bir doğrudan geçen iki yarıdüzlemden birinin ötekisinin üstüne çakışması için yaptığı dönmenin niceliği.
 8. (Bak: Zaviye)
 9. (en)Angle.
 10. (fr)Angle

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ters açılarters açılı çekimters açılı planters agonistters akan koyaktersters akımters akım kesicisiters akımlı dağılım kromatografisiters akıntıterter alıştırmakter atmater atma odasıter banyosuaçıaçı karşı açıaçı çekimiaçı fonksiyonuaçı freze bıçağıaçı gerginliğiaçı katsayısıaçı koruyan dönüşümaçı modülasyonuaçı ölçümaç acınaaç açaç aç ile yatınca arada dilenci doğaraç açık kalmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın