şans eseri olmak ne demek?

 1. (en)Chance.

şans eseri olan

 1. (en)Adventitious, chance.

şans eseri olarak

 1. (en)By any chance, oddly enough.

eser

 1. Yok olmuş bir nesneden kalma parça.
 2. Bir kişinin ortaya koyduğu mahsul, telif.
 3. Hadis, hadis ilmi.
 4. İmal, icat.
 5. Etki, tesir.
 6. Emek sonucu ortaya konan ürün.
 7. Yayın, kitap, yapıt.
 8. İz, işaret, im.
 9. Soyut kavramlarda belirti.
 10. Bk. etki

olmak

 1. Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak
 2. Gerçekleşmek veya yapılmak.
 3. Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak
 4. Bir şeyi elde etmek, edinmek
 5. Bir durumdan başka bir duruma geçmek.
 6. Herhangi bir durumda bulunmak.
 7. Uygun düşmek, yerinde görülmek.
 8. Yetişmek, olgunlaşmak.
 9. (en)Happen.
 10. (en)Become.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

şans eseri olanşans eseri olarakşans eserişansşans getirmekşans hediyesişans işişans oyunuşans tanımakşans tanımamakşanşan dersişan vermekşanalşanalpeseri cedideseri desteseri hayateseri ortaya koyan sanatçı grubueseri sanatesericeditesericedit kağıdıeserineserin alametieserin bozuluşuesereser elementeser elementlereser elementler trace elementseser hırsızı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın