şans eseri olarak ne demek?

 1. (en)By any chance, oddly enough.

şans eseri olan

 1. (en)Adventitious, chance.

şans eseri olmak

 1. (en)Chance.

eser

 1. Yok olmuş bir nesneden kalma parça.
 2. Bir kişinin ortaya koyduğu mahsul, telif.
 3. Hadis, hadis ilmi.
 4. İmal, icat.
 5. Etki, tesir.
 6. Emek sonucu ortaya konan ürün.
 7. Yayın, kitap, yapıt.
 8. İz, işaret, im.
 9. Soyut kavramlarda belirti.
 10. Bk. etki

olarak

 1. (en)As, qua.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

şans eseri olanşans eseri olmakşans eserişansşans getirmekşans hediyesişans işişans oyunuşans tanımakşans tanımamakşanşan dersişan vermekşanalşanalpeseri cedideseri desteseri hayateseri ortaya koyan sanatçı grubueseri sanatesericeditesericedit kağıdıeserineserin alametieserin bozuluşuesereser elementeser elementlereser elementler trace elementseser hırsızı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın