şansın dönmesi ne demek?

 1. (en)Vicissitudes.

şansın açık olsun

 1. (en)Good luck!.

şansın ters dönmesi

 1. (en)Down.

dönme

 1. Bkz. transseksüalizm, seksüel disfori
 2. Dönmek işi
 3. Ameliyatla cinsiyet değiştiren kimse.
 4. Biçimi değişmeyen bir şeklin ekseni çevresindeki hareketi.
 5. Başka bir dindeyken Müslüman olan, mühtedi.
 6. Bir cismin bir eksen çevresindeki devinimi.
 7. Resim eşlemesinin bozulmasından dolayı almaç görüntülüğünde resmin aşağıya ya da yukarıya doğru yavaş ya da hızlı olarak yer değiştirmesi.
 8. Bk. inversiyon
 9. Bir bağırsak halkasının kendi ekseni etrafında lümenin daralmasına neden olacak tarzda dönmesi, volvulus.
 10. (en)Apostasy.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

şansın açık olsunşansın ters dönmesişansına güvenenşansını denemekşansını kullanmakşansı dönmekşansı en yüksek adayşansı olmakşansı olmamakşansı yaver gitmekşansşans eserişans eseri olanşans eseri olarakşans eseri olmakdönmedönme ayarıdönme devinimidönme dolapdönme eksenidönbabadöndercekdöndüdöndüreçdöndüren
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın