özen gösterme ne demek?

 1. (en)Thoughtfulness.

özen göstermek

 1. Bir şeyi özenerek, elden geldiğince iyi olmasına gayret ederek yapmak, itina etmek.
 2. Bir işi düzgün ve sağlam olarak yapmak için dikkat göstermek, itinalı hareket etmek.
 3. (en)Care, take pains, take care, take care of, elaborate, fuss, nurse, make a point of.

özen göstermeme

 1. (en)Inattention.

gösterme

 1. Göstermek işi.
 2. Teşhir, sergileme.
 3. A adının, (…) yorumunda X nesnesinigösterme'si X nesnesinin a adının (…) yorumundaki kaplamı olması demektir.
 4. Bk. gösterim
 5. (en)Designation.
 6. (en)Display.
 7. (en)Exhibition.
 8. (en)Presentation.
 9. (en)Representation.
 10. (en)Showing.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

özen göstermeközen göstermemeözen göstermeyenözen gösterenözen gösterilmemişözenözen gerektirenözenceözenciözenci alıcısıözeöze dönüşlüöze yabancılaşmaöze yöneliköze yönenmegöstermegösterme adılıgösterme belirtecigösterme hakkıgösterme parmağıgösterme sıfatıgösterme tertibatigösterme ünlemlerigösterme zamirigösterme zarfıgöstergöster bana ölçerigösterdigöstereçgöstereç çözümlemesi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın