gösterme sıfatı ne demek?

 1. Bir cismi gösterme yoluyla belirten sıfat, işaret sıfatı: Bu kitap, şu adam, o çocuk gibi.
 2. Bir adı, gösterme yoluyle belirten sıfat: Bu kitap, şu adam, o çocuk vb.
 3. (en)Demonstrative adjactive.
 4. (fr)Adjectif démonstratif

gösterme

 1. Göstermek işi.
 2. Teşhir, sergileme.
 3. A adının, (…) yorumunda X nesnesinigösterme'si X nesnesinin a adının (…) yorumundaki kaplamı olması demektir.
 4. Bk. gösterim
 5. (en)Designation.
 6. (en)Display.
 7. (en)Exhibition.
 8. (en)Presentation.
 9. (en)Representation.
 10. (en)Showing.

gösterme adılı

 1. Varlıkların yerini, işaret yoluyla tutan adıl.
 2. (en)Demonstrative pronoun i?aret zamiri.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

göstermegösterme adılıgösterme belirtecigösterme hakkıgösterme parmağıgösterme tertibatigösterme ünlemlerigösterme zamirigösterme zarfıgöstermecigöstergöster bana ölçerigösterdigöstereçgöstereç çözümlemesisıfatı adediyesıfatı ayniyesıfatı cemaliyesıfatı fiiliyesıfatı hassasıfatı ilahiyesıfatı işariyesıfatı selbiyesıfatı semaiyesıfatı sübutiyesıfatsıfat zamirsıfat cinsindensıfat eklerisıfat fiil
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın