gösterme adılı ne demek?

  1. Varlıkların yerini, işaret yoluyla tutan adıl.
  2. (en)Demonstrative pronoun i?aret zamiri.

gösterme belirteci

  1. Bir eylemin, bir adın veya başka bir belirtecin anlamını, gösterme yoluyle sınırlayan belirteç: İşte geldik; İşte burada oturuyoruz; Ta uzaklara gitti; İşte kalem, işte defter vb.

gösterme hakkı

  1. Sinema, tiyatro, konser vb. görsel sanatlarda telif hakkı.

adl

  1. "Adaletli" anlamında Allah'ın isimlerinden (esmai hüsna) biri.
  2. Asit deterjan lignin.
  3. Hakkaniyet. Adalet üzere oluş. Cevr ve zulüm etmeyip nefislerde ve akıllarda istikameti kaim ve malum olan emir ve haleti icra etmek. Doğruluk.
  4. (en)Acide detergent lignin.
  5. (Anti-Defamation League) "Anti-Defamation League (Ayrımcılıkla Mücadele Ligi)"; ırkçılık ve ayrımcılıkla savaşŸan Amerikan kuruluşŸu

Türetilmiş Kelimeler (bis)

gösterme belirtecigösterme hakkıgösterme parmağıgösterme sıfatıgösterme tertibatigöstermegösterme ünlemlerigösterme zamirigösterme zarfıgöstermecigöstergöster bana ölçerigösterdigöstereçgöstereç çözümlemesiadıladıl fıyatadıl görevi yapanadıl n siadıl tamlamasıADIadı altındaadı anılmayanadı batmakadı batsın
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın