gösterme hakkı ne demek?

  1. Sinema, tiyatro, konser vb. görsel sanatlarda telif hakkı.

gösterme adılı

  1. Varlıkların yerini, işaret yoluyla tutan adıl.
  2. (en)Demonstrative pronoun i?aret zamiri.

gösterme belirteci

  1. Bir eylemin, bir adın veya başka bir belirtecin anlamını, gösterme yoluyle sınırlayan belirteç: İşte geldik; İşte burada oturuyoruz; Ta uzaklara gitti; İşte kalem, işte defter vb.

hakkı

  1. Doğrulukla ilgili; hakla ve adaletle ilgili.
  2. 1. doğruluk ve insaf sahibi. 2. bir insana ait olan şey. 3. dava, iddiada hakikate uygunluk. 4. emek. 5. pay, hisse. 6. layık, münasip.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

gösterme adılıgösterme belirtecigösterme parmağıgösterme sıfatıgösterme tertibatigöstermegösterme ünlemlerigösterme zamirigösterme zarfıgöstermecigöstergöster bana ölçerigösterdigöstereçgöstereç çözümlemesihakkıhakkı amiriyyethakkı geçmekhakkı huzurhakkı içinhakkı ihtitabhakkı itmam eden şeklı idarı tasarrufhakkı korunabilirhakkı olmakhakkı ödenmemekhakkhakk ı istinsahhakk ı müktesebhakk ı telif hukukuhakk ı telif ilm ü haberi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın