özenci alıcısı ne demek?

 1. Dar filmleri kullanan, ufak, hafif, kolayca çalıştırılabilen alıcı çeşidi.
 2. (en)Amateur camera, home movie caméra, narrow-gauge cine camera.
 3. (al)Amateurkamera, Amateurfilmkamera, Schmalkamera, Schmalfilmkamera
 4. (fr)Caméra pour format réduit, caméra amateur

özenci

 1. Amatör.
 2. Tiyatroya özenen, tiyatroyu sevdiği için yönelen, tiyatro eğitiminden geçmemiş ve meslekten olmayan kişi.
 3. (en)Amateur.
 4. (fr)Amateur

özenci filmi

 1. Özenci niteliği taşıyan film.
 2. Özencilerce çevrilmiş, dar filmlerden biri üzerine saptanmış film
 3. (en)Amateur film, home movie.
 4. (al)Amateur-Film

alıcı

 1. Satın almak isteyen kimse, müşteri.
 2. Kendisine bir şey gönderilen kimse.
 3. Bir elektrik akımını alıp başka bir kuvvete çeviren aygıt.
 4. Bkz. Almaç.
 5. Görüntüleri alan cihaz, kamera.
 6. Azrail.
 7. Işığı, elektro-manyetik dalgaları alıp değerlendiren araç. Göz, fotoğraf plağı, radyo, radyo ırakgörürü gibi.
 8. Mal veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi.
 9. Bir telefon çevrimindeki kiplenik akımları ses dalgasına dönüştüren çevireç.
 10. Bir vericinin yayınladığı imlemleri işitilebilir imlere dönüştüren düzenek.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

özenciözenci filmiözenci göstericisiözenci oyuncuözenci sinemacıözenci sinemasıözenci tiyatroözenci topluluközenceözenözen gerektirenözen gösterenözen gösterilmemişözen göstermeözeöze dönüşlüöze yabancılaşmaöze yöneliköze yönenmealıcısı olanalıcısı olmamaalıcısızalıcısız filmalıcıalıcı açısıalıcı adresialıcı aletalıcı anten
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın